Obchodn├ę podmienky

Obchodn├ę podmienky┬áeshopu Motoobchod.cz

Prev├ídzkovate─ż obchodu: FMOTO s.r.o.

S├şdlo spolo─Źnosti: J├şlovsk├í 177, 252 44 Ps├íry

I─îO: 17645921

DI─î: CZ17645921

Spolo─Źnos┼ą je zap├şsan├í v obchodnom registri Okresn├ęho s├║du v Prahe, oddiel C, vlo┼żka 374434

 

kontakty:

e-mail: obchod@motoobchod.cz

telef├│nny kontakt: +420 739 585 640

Bankov├ę spojenie: bankov├Ż ├║─Źet ─Ź. 2302362102/2010 veden├Ż v Fio Banka, a.s.

 

Obchodn├ę podmienky pre spotrebite─żov

1. V┼íeobecn├ę ustanovenia

Tieto obchodn├ę podmienky upravuj├║ vz├íjomn├ę pr├íva a povinnosti zmluvn├Żch str├ín vzniknut├ę na

z├íklade spotrebite─żsk├Żch zml├║v (najm├Ą zmluvy k├║pnej, zmluvy o dielo alebo zmluvy licen─Źn├ę

─Źi sublicen─Źn├ş) uzavret├Żch prostredn├şctvom internetov├ęho obchodu medzi dod├ívate─żom na

strane jednej a spotrebite─żom na strane druhej, pr├şpadne pr├íva a povinnosti vzniknut├ę v s├║vislosti

s uveden├Żmi zmluvami.

Uzatvoren├şm spotrebite─żskej zmluvy (najm├Ą zmluvy k├║pnej, zmluvy o dielo alebo zmluvy

licen─Źn├ę ─Źi sublicen─Źn├ş) spotrebite─ż potvrdzuje, ┼że sa zozn├ímil s t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami a

┼że s nimi s├║hlas├ş. Spotrebite─ż s├║─Źasne potvrdzuje, ┼że na tieto obchodn├ę podmienky bol

dostato─Źn├Żm sp├┤sobom pred vlastn├Żm uskuto─Źnen├şm z├ív├Ąznej objedn├ívky upozornen├Ż a mal

tak mo┼żnos┼ą sa s nimi zozn├ími┼ą. Uzavret├í spotrebite─żsk├í zmluva je dod├ívate─żom archivovan├í

za ├║─Źelom jej ├║spe┼ín├ęho splnenia a nie je pr├şstupn├í tret├şm stran├ím. Inform├ície o jednotliv├Żch

technick├Żch krokoch ved├║cich k uzavretiu spotrebite─żskej zmluvy s├║ zrejm├ę z procesu

objedn├ívanie v internetovom obchode a spotrebite─ż mal mo┼żnos┼ą pred vlastn├Żm odoslan├şm

objedn├ívky ju skontrolova┼ą a pr├şpadne opravi┼ą. Tieto obchodn├ę podmienky s├║ zobrazen├ę na

webov├Żch str├ínkach internetov├ęho obchodu a je tak umo┼żnen├í ich archiv├ícia a reprodukcia

spotrebite─żom.

 

2. Defin├şcia

Pri v├Żklade t├Żchto obchodn├Żch podmienok bud├║ ni┼ż┼íie uveden├ę pojmy vykladaj├║ takto

"Dod├ívate─ż" je spolo─Źnos┼ą FMOTO s.r.o., I─îO 17645921, so s├şdlom Ps├íry, J├şlovsk├í 177

PS─î 252 44, zap├şsan├í v obchodnom registri Okresn├ęho s├║du v Prahe, oddiel C, vlo┼żka 374434.

"Internetov├Ż obchod" je e-shop dod├ívate─ża umiestnen├Ż na internetovej dom├ęne nach├ídzaj├║ce sa

na adrese www.motoobchod.cz alebo na adrese www.motoobchod.sk

"NOZ" je z├íkon ─Ź. 89/2012 Zb. Ob─Źiansky z├íkonn├şk.

"Prev├ídzkare┼ł" je kamenn├Ż obchod dod├ívate─ża nach├ídzaj├║ci sa na adrese Praha, K┼Öesomyslova 17, PS─î 14000.

"Spotrebite─ż" je ka┼żd├Ż ─Źlovek, ktor├Ż mimo r├ímca svojej podnikate─żskej ─Źinnosti alebo mimo

r├ímec samostatn├ęho v├Żkonu svojho povolania uzatv├íra s dod├ívate─żom najm├Ą

zmluvu k├║pnu, zmluvu o dielo alebo zmluvu licen─Źn├ę ─Źi sublicen─Źn├ş alebo s n├şm

inak jedn├í (pozri ┬ž 419 z├íkona ─Ź. 89/2012 Zb. Ob─Źiansky z├íkonn├şk).

"Spotrebite─żsk├í zmluva" je zmluva, ktor├║ uzatv├íra spotrebite─ż s dod├ívate─żom. Pri splnen├ş

uveden├ę podmienky sa jej rozumie najm├Ą zmluva k├║pna, zmluva o dielo alebo

zmluva licen─Źn├ę ─Źi sublicen─Źn├ş.

"Z├íkon o ochrane spotrebite─ża" je z├íkon ─Ź. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebite─ża v znen├ş

neskor┼í├şch pr├ívnych predpisov.

"Z├íkon o ochrane osobn├Żch ├║dajov" je z├íkon ─Ź. 101/2000 Zb. O ochrane osobn├Żch ├║dajov a o

zmene niektor├Żch z├íkonov v znen├ş neskor┼í├şch pr├ívnych predpisov.

"Tovar" je hnute─żn├í vec, ktor├í je predmetom predaja v internetovom obchode. Na ├║─Źely

t├Żchto obchodn├Żch podmienok s tovarom m├┤┼że za ur─Źit├Żch okolnost├ş rozumie┼ą aj

pr├ívo, ku ktor├ęho pou┼żitie je poskytovan├í licencia (sublicencie), pr├şpadne slu┼żba, ktor├í

je poskytovan├í v s├║vislosti s pred├ívan├Żm tovarom.

 

3. ├Ü─Źet spotrebite─ża

3.1. Na z├íklade registr├ície spotrebite─ża vykonanej v internetovom obchode m├┤┼że spotrebite─ż

pristupova┼ą k svojmu ├║─Źtu. Prostredn├şctvom svojho ├║─Źtu je spotrebite─ż opr├ívnen├Ż vytv├íra┼ą

z├ív├Ąznej objedn├ívky tovaru (─Ćalej len "├║─Źet spotrebite─ża"). Spotrebite─ż m├┤┼że v internetovom

obchodu vytv├íra┼ą z├ív├Ąznej objedn├ívky tovaru tie┼ż bez registr├ície.

3.2. Pri registr├ícii pod─ża ust. 3.1 t├Żchto obchodn├Żch podmienok a pri vytv├íran├ş z├ív├Ąznej objedn├ívky

tovaru je spotrebite─ż povinn├Ż uv├ídza┼ą pravdivo v┼íetky ├║daje. ├Üdaje uveden├ę spotrebite─żom

v ├║─Źte spotrebite─ża a pri vytv├íran├ş z├ív├Ąznej objedn├ívky tovaru s├║ dod├ívate─żom pova┼żovan├ę

za správne a aktuálne.

┬á3.3. Pr├şstup k ├║─Źtu spotrebite─ża je zabezpe─Źen├Ż u┼ż├şvate─żsk├Żm menom a heslom. O t├Żchto

├║dajoch je spotrebite─ż povinn├Ż zachova┼ą ml─Źanlivos┼ą. Spotrebite─ż nie je opr├ívnen├Ż umo┼żni┼ą

vyu┼ż├şvanie ├║─Źtu spotrebite─ża tret├şm osob├ím.

3.4. Spotrebite─ż je uzrozumen├Ż s t├Żm, ┼że ├║─Źet spotrebite─ża nemus├ş by┼ą dostupn├Ż nepretr┼żite (a to

najm├Ą z prev├ídzkov├Żch alebo technick├Żch d├┤vodov). Dod├ívate─ż si vyhradzuje pr├ívo zru┼íi┼ą ├║─Źet

spotrebite─ża v pr├şpade, ke─Ć spotrebite─ż poru┼í├ş svoje povinnosti zo spotrebite─żskej zmluvy ─Źi

t├Żchto obchodn├Żch podmienok.

 

4. Uzavretie spotrebite─żskej zmluvy

4.1. Na str├ínkach internetov├ęho obchodu spotrebite─ż n├íjde tovar, ktor├Ż je dod├ívate─żom

inzerovan├ę za ├║─Źelom predaja (pr├şpadne za ├║─Źelom poskytnutia licencie ─Źi sublicencie ─Źi

prevedenie objednan├ęho diela), a to vr├ítane ceny, za ktor├║ je tovar pon├║kan├Ż. Ceny tovaru s├║

uveden├ę vr├ítane DPH. S pr├şpadn├Żmi ─Ćal┼í├şmi poplatkami v s├║vislosti s predajom tovaru

(Poskytnut├şm licencie ─Źi sublicencie ─Źi vykonan├şm objednan├ęho diela) bude spotrebite─ż v┼żdy

obozn├ímen├Ż pri vytv├íran├ş z├ív├Ąznej objedn├ívky v internetovom obchode. Ponuka tovaru a ceny

zost├ívaj├║ v platnosti po dobu, kedy s├║ zobrazen├ę na str├ínkach internetov├ęho obchodu.

4.2. Plat├ş, ┼że z├ív├Ąznou objedn├ívkou akceptovanou dod├ívate─żom do┼ílo k uzavretiu

spotrebite─żskej zmluvy pod─ża t├Żchto obchodn├Żch podmienok, pri─Źom spotrebite─ż s├║hlas├ş s

obchodn├Żmi podmienkami v znen├ş k okamihu odoslania z├ív├Ąznej objedn├ívky a je nimi viazan├Ż

okamihom uzatvorenia spotrebite─żskej zmluvy. Pre vyl├║─Źenie pochybnost├ş dod├ívate─ż v├Żslovne

uv├ídza, ┼że ustanovenia ┬ž 1732 ods. 2 NOZ sa neuplat┼łuje. Prijatie tovaru spotrebite─żom od

dod├ívate─ża m├í rovnak├ę n├ísledky ako potvrdenie z├ív├Ąznej objedn├ívky dod├ívate─żom pod─ża predch├ídzaj├║cej

vety.

4.3. Pre objednanie tovaru vypln├ş spotrebite─ż objedn├ívkov├Ż formul├ír na str├ínkach internetov├ęho

obchodu. Objedn├ívka tovaru vytvoren├í na str├ínkach internetov├ęho obchodu je n├ívrhom na

uzatvorenie k├║pnej zmluvy. Pred zaslan├şm objedn├ívky dod├ívate─żovi je spotrebite─żovi umo┼żnen├ę

skontrolova┼ą a meni┼ą ├║daje, ktor├ę do objedn├ívky vlo┼żil, a to aj s oh─żadom na mo┼żnos┼ą

spotrebite─ża zis┼ąova┼ą a opravova┼ą chyby vzniknut├ę pri zad├ívan├ş ├║dajov do objedn├ívky. ceny tovaru

s├║ platn├ę v momente uskuto─Źnenia objedn├ívky.

4.4. Spotrebite─ż je povinn├Ż poskytn├║┼ą dod├ívate─żovi v z├ív├Ąznej objedn├ívke nevyhnutn├ę ├║daje

potrebn├ę k ├║spe┼ín├ęmu splneniu objedn├ívky (tj. ur─Źenie sp├┤sobu dodania, meno presne pod─ża

ob─Źianskeho preukazu, doru─Źovacia adresa, at─Ć.) Malolet├ş m├┤┼żu uzatv├íra┼ą spotrebite─żskej

zmluvy len v rozsahu pod─ża ┬ž 31 a nasl. NOZ. Osoby s povinnos┼ąou k doh─żadu nad malolet├Żmi

zodpovedaj├║ pod─ża ┬ž 2921 NOZ za ┼íkodu malolet├Żmi dod├ívate─żmi sp├┤soben├║.

4.5. Po odoslan├ş z├ív├Ąznej objedn├ívky dod├ívate─ż informuje spotrebite─żov o odoslan├ş tejto

objedn├ívky (nejedn├í sa o akcept├ícii objedn├ívky spotrebite─ża), a to elektronickou po┼ítou na

adresu, ktor├║ spotrebite─ż v z├ív├Ąznej objedn├ívke uviedol, o prijat├ş objedn├ívky dod├ívate─żom

(Nejedn├í sa o akcept├ícii objedn├ívky spotrebite─ża), a to elektronickou po┼ítou na adresu, ktor├║

spotrebite─ż v z├ív├Ąznej objedn├ívke uviedol, a n├ísledne pr├şpadne tie┼ż o akcept├ícii objedn├ívky

spotrebite─ża, op├Ą┼ą elektronickou po┼ítou na adresu, ktor├║ spotrebite─ż v z├ív├Ąznej objedn├ívke

uviedol. Dod├ívate─ż je v┼żdy opr├ívnen├Ż v z├ívislosti na charaktere objedn├ívky (mno┼żstvo tovaru, v├Ż┼íka

k├║pnej ceny, predpokladan├ę n├íklady na dopravu) po┼żiada┼ą spotrebite─ża o dodato─Źn├ę potvrdenie objedn├ívky. A┼ż spr├íva o akcept├ícii objedn├ívky je pova┼żovan├í za prijatie ponuky na uzavretie

spotrebite─żsk├ę zmluvy, ktor├║ urobil spotrebite─ż, a t├Żm je tie┼ż uzavret├í spotrebite─żsk├í

zmluva.

4.6. Aj oh─żadne tovaru, ktor├ę bolo uveden├ę v internetovom obchode s inform├íci├ş, ┼że nie je

dostupn├ę skladom v okamihu vytvorenia z├ív├Ąznej objedn├ívky spotrebite─ża, teda ide o tovar

ozna─Źen├ę ako "na objedn├ívku", "u extern├ęho dod├ívate─ża", "nedostupn├ę", ─Źi ozna─Źen├ę

obdobne, vznik├í zmluva (k├║pna, o dielo, licen─Źn├ę ─Źi sublicen─Źn├ş) a┼ż potvrden├şm objedn├ívky zo

strany dod├ívate─ża. Dod├ívate─ż objedn├ívku nemus├ş potvrdi┼ą, v pr├şpade nepotvrdenie objedn├ívky

zmluva (k├║pna, o dielo, licen─Źn├ę ─Źi sublicen─Źn├ş) nevznik├í. To plat├ş aj v pr├şpade, ┼że objednan├Ż

plnenie sa stane nemo┼żn├Żm, preto┼że objednan├Ż tovar sa u┼ż nevyr├íba, alebo sa nedod├íva na trh

dostupn├Ż dod├ívate─żovi, alebo je dlhodobo nedostupn├ę nie vinou na strane dod├ívate─ża.

4.7. Spotrebite─ż s├║hlas├ş s pou┼żit├şm prostriedkov komunik├ície na dia─żku pri uzatv├íran├ş

spotrebite─żskej zmluvy. N├íklady vzniknut├ę spotrebite─żovi pri pou┼żit├ş tak├Żch prostriedkov

v s├║vislosti s uzavret├şm spotrebite─żskej zmluvy (n├íklady na internetov├ę pripojenie, n├íklady

na telef├│nne hovory, a pod.) nesie v├Żlu─Źne spotrebite─ż.

 

5. Cena tovaru a platobn├ę podmienky

5.1. Ceny pred├ívan├ęho (licencovan├ęho alebo sublicencovan├ęho) tovaru s├║ dod├ívate─żom

aktualizovan├ę ka┼żd├Ż de┼ł a aktu├ílne ceny s├║ uveden├ę na str├ínkach internetov├ęho obchodu.

Ceny s├║ platn├ę v ─Źase objedn├ívky a s├║ kone─Źn├ę, tj. Vr├ítane DPH. Spotrebite─ż m├í mo┼żnos┼ą

sa pred vykonan├şm objedn├ívky obozn├ími┼ą so skuto─Źnos┼ąou, po ak├║ dobu zost├íva ponuka alebo

cena v platnosti. Ak dôjde k zmene zákonnej sadzby DPH medzi okamihom objednania tovaru a

d├ítumom uskuto─Źnite─żn├ęho plnenia, plat├ş, ┼że dod├ívate─ż uprav├ş cenu s DPH v z├ívislosti na zmene

z├íkonnej sadzby DPH s t├Żm, ┼że spotrebite─ż je povinn├Ż zaplati┼ą dod├ívate─żovi takto zmenenou cenu.

5.2. V pr├şpade, ┼że sa jedn├í o ┼ípeci├ílny tovar na objedn├ívku alebo tovar, ktor├Ż nie je na sklade,

m├┤┼że by┼ą po┼żadovan├í ├║hrada z├ílohy. Pokia─ż nebude objednan├Ż tovar spotrebite─żom

odobrat├ę, bude vr├ítenie z├ílohy pon├ş┼żen├ę o storno poplatok. V├Ż┼íka storno poplatku m├┤┼że by┼ą a┼ż

80% z uhradenej z├ílohy. Pokia─ż nie je cena tovaru zn├íma v ─Źase uzavretia zmluvy, bude

stanoven├í dohodou str├ín nesk├┤r, kedy v tomto pr├şpade m├í spotrebite─ż povinnos┼ą do 2 dn├ş od

preuk├ízate─żn├ęho ozn├ímen├ş ceny dod├ívate─żovi ozn├ími┼ą, ─Źi ozn├ímen├║ cenu akceptuje alebo nie. V

pr├şpade, ┼że spotrebite─ż neozn├ími v lehote akcept├ícii ceny, pova┼żuje sa tento prejav ako

nes├║hlas s cenou a s ponukou dod├ívate─ża.

5.3. Dod├ívate─ż umo┼ż┼łuje spotrebite─żovi vykona┼ą platbu k├║pnej ceny tovaru, platbu za vykonanie

slu┼żby ─Źi platbu za poskytnutie licencie ─Źi sublicencie hotovostne pri prevzat├ş tovaru v prev├ídzke

dod├ívate─ża, online platbou prostredn├şctvom platobnej karty, preveden├şm platby na bankov├Ż

├║─Źet dod├ívate─ża ┼ípecifikovan├Ż v z├íhlav├ş t├Żchto obchodn├Żch podmienok, na dobierku pri doru─Źen├ş

tovaru doru─Źovate─żom, prostredn├şctvom ├║veru poskytnut├ęho tre┼ąou osobou, pr├şpadne in├Żmi

sp├┤soby, ktor├ę dod├ívate─ż n├ísledne umo┼żnia.

5.4. V pr├şpade platby v hotovosti alebo v pr├şpade platby na dobierku je cena tovaru splatn├í pri

prevzatia tovaru spotrebite─żom. V pr├şpade bezhotovostnej platby je cena splatn├í najnesk├┤r do 10

dn├ş od uzavretia spotrebite─żskej zmluvy, v┼żdy v┼íak pred okamihom prevzatia tovaru

spotrebite─żom.

5.5. V pr├şpade bezhotovostnej platby (online platba, platba na bankov├Ż ├║─Źet) je spotrebite─ż

povinn├Ż uhr├ídza┼ą cenu tovaru spolo─Źne s uveden├şm variabiln├ęho symbolu platby. V pr├şpade

bezhotovostnej platby je z├ív├Ązok spotrebite─ża uhradi┼ą cenu tovaru splnen├Ż okamihom prip├şsania

pr├şslu┼ínej ─Źiastky na ├║─Źet dod├ívate─ża.

5.6. In┼ítal├ícia tovaru ani mont├í┼ż nie s├║ s├║─Źas┼ąou k├║pnej zmluvy ani ceny tovaru, ak nie je v├Żslovne

dohodnut├ę inak.

5.7. Spolo─Źne s cenou tovaru je spotrebite─ż povinn├Ż zaplati┼ą dod├ívate─żovi tie┼ż n├íklady spojen├ę

s balen├şm a dodan├şm tovaru spotrebite─żovi v dohodnutej v├Ż┼íke. S cenou t├Żchto polo┼żiek je spotrebite─ż

obozn├ímen├Ż v┼żdy pri vytv├íran├ş z├ív├Ąznej objedn├ívky.

5.8. Pr├şpadn├ę z─żavy z ceny tovaru poskytnut├ę dod├ívate─żom spotrebite─żovi ned├í vz├íjomne

kombinova┼ą.

5.9. Na z├íklade spotrebite─żskej zmluvy vystav├ş dod├ívate─ż spotrebite─żovi da┼łov├Ż doklad.

Dod├ívate─ż je platcom dane z pridanej hodnoty.

 

6. Preprava, osobn├ę odbery a dodanie tovaru

6.1. Dod├ívky tovaru bud├║ pod─ża dostupnosti produktov a prev├ídzkov├Żch mo┼żnost├ş dod├ívate─ża

realizovan├ę v ─Źo najkrat┼íom term├şne, zvy─Źajne 1 - 5 pracovn├Żch dn├ş. Miesto odberu a sp├┤sob

dodanie tovaru ur─Źuje spotrebite─ż v z├ív├Ąznej objedn├ívke vytvoren├ę v internetovom obchode.

V pr├şpade, ┼że je sp├┤sob dopravy dohodnut├Ż na z├íklade osobitn├ęho ┼żiados┼ą spotrebite─ża, nesie

tento riziko a pr├şpadn├ę dodato─Źn├ę n├íklady spojen├ę so zvolen├Żm sp├┤sobom dopravy.

6.2. Ak je dod├ívate─ż pod─ża spotrebite─żskej zmluvy povinn├Ż doda┼ą tovar na miesto ur─Źen├ę

spotrebite─żom v z├ív├Ąznej objedn├ívke, je spotrebite─ż povinn├Ż prevzia┼ą tovar pri dodan├ş.

V pr├şpade, ┼że je z d├┤vodov na strane spotrebite─ża nutn├ę tovar doru─Źova┼ą opakovane alebo in├Żm

sp├┤sobom, ne┼ż bolo uveden├ę v z├ív├Ąznej objedn├ívke, je spotrebite─ż povinn├Ż uhradi┼ą n├íklady

spojen├ę s opakovan├Żm doru─Źovan├şm tovaru, resp. n├íklady spojen├ę s in├Żm sp├┤sobom doru─Źenia.

6.3. S├║─Źas┼ąou dod├ívky tovaru nie je in┼ítal├ícia tovaru, ak nie je dohodnut├ę medzi dod├ívate─żom a

spotrebite─żom inak. Z├ísielka s tovarom ┼ítandardne obsahuje dodac├ş list (fakt├║ru), n├ívod na pou┼żitie tovaru v ─Źeskom jazyku a z├íru─Źn├Ż list (ak ho v├Żrobca k v├Żrobku priklad├í). Cena za dodanie tovaru

z├ívis├ş od vo─żby sp├┤sobu dodania tovar ur─Źen├Ż v z├ív├Ąznej objedn├ívke vytvorenej spotrebite─żom

v internetovom obchode. T├íto cena je splatn├í spolu s ├║hradou ceny za tovar pri jeho dodan├ş,

ak nie je medzi spotrebite─żom a dod├ívate─ż dohodnut├ę inak.

6.4. Pri prevzat├ş tovaru sa spotrebite─żovi odpor├║─Źa kontrola dod├ívan├ęho tovaru. Pokia─ż

spotrebite─ż objav├ş po┼íkodenie tovaru, mal by urobi┼ą v┼íetky kroky smeruj├║ce k maxim├ílnemu

zaistenie jeho pr├ív (napr. sp├şsanie z├ípisu o po┼íkoden├ş z├ísielky s vodi─Źom prepravnej slu┼żby). V

pr├şpade odmietnutia prevzatia tovaru dod├ívan├ęho na z├íklade z├ív├Ąznej objedn├ívky spotrebite─ża z

in├Żch ako z├íkonn├Żch d├┤vodov je dod├ívate─ż opr├ívnen├Ż po spotrebite─żovi po┼żadova┼ą n├íhradu ┼íkody,

ktor├í bude dod├ívate─żovi sp├┤soben├í. V pr├şpade, ┼że si spotrebite─ż opakovane nevyzdvihne

objednan├Ż tovar v prev├ídzke dod├ívate─ża v dohodnutom term├şne, je dod├ívate─ż opr├ívnen├Ż od

spotrebite─żskej zmluvy odst├║pi┼ą.

 

7. Odst├║penie od spotrebite─żskej zmluvy

7.1. Pri uzavret├ş spotrebite─żskej zmluvy za pou┼żitia prostriedkov komunik├ície na dia─żku m├í

spotrebite─ż pr├ívo odst├║pi┼ą od spotrebite─żskej zmluvy bez udania d├┤vodu do 14 dn├ş od d┼ła

prevzatia tovaru (pr├şpadne obdr┼żan├ş in├ęho plnenia pod─ża obsahu zmluvy), pri─Źom v pr├şpade, ┼że

predmetom spotrebite─żskej zmluvy je nieko─żko druhov tovaru alebo dodanie nieko─żk├Żch ─Źast├ş, be┼ż├ş

t├íto lehota odo d┼ła prevzatia poslednej dod├ívky tovaru. V uvedenej lehote mus├ş spotrebite─ż odosla┼ą

dod├ívate─żmi ├║kon o rokovania, s ktor├Żm je spojen├Ż prejav v├┤le smeruj├║ci k odst├║peniu od

spotrebite─żskej zmluvy. Odst├║penie od spotrebite─żskej zmluvy m├┤┼że spotrebite─ż zasiela┼ą mimo

in├ę na adresu prev├ídzky dod├ívate─ża ─Źi na jeho e-mailov├║ adresu uveden├║ v z├íhlav├ş.

Spotrebite─ż je pre odst├║penie od spotrebite─żskej zmluvy pod─ża tohto ustanovenia opr├ívnen├Ż

vyu┼żi┼ą vzorov├ęho formul├íra na odst├║penie od zmluvy umiestnen├ęho tu. dod├ívate─ż v┼żdy

potvrd├ş spotrebite─żovi prijat├ş ozn├ímenia o odst├║pen├ş od spotrebite─żskej zmluvy bez zbyto─Źn├ęho

odkladu.

7.2. Pri odst├║pen├ş od spotrebite─żskej zmluvy spotrebite─żom v zmysle ┬ž 1829 ods. 1 NOZ (pozri

ustanovenia 7.1 t├Żchto obchodn├Żch podmienok) sa tak├íto zmluva od za─Źiatku zru┼íuje. Pr├íva

k uveden├ęmu odst├║penie od zmluvy m├┤┼że spotrebite─ż vyu┼żi┼ą bez akejko─żvek sankcie. V┼íetky n├íklady

s├║visiace s n├ívratom tovaru v pr├şpade odst├║penia od spotrebite─żskej zmluvy pod─ża vety prvej tohto

ustanovenia nesie spotrebite─ż, a to aj v pr├şpade, ke─Ć tovar nem├┤┼że by┼ą vr├íten├Ż pre svoju povahu

be┼żn├║ po┼ítovou cestou.

7.3. Ak odst├║pi spotrebite─ż od spotrebite─żskej zmluvy (pozri ustanovenie. 7.1 t├Żchto obchodn├Żch

podmienok), za┼íle alebo odovzd├í dod├ívate─żovi bez zbyto─Źn├ęho odkladu, najnesk├┤r do ┼ítrn├ístich dn├ş

od odst├║penia od zmluvy, tovar, ktor├Ż od neho dostal. Ak odst├║pi spotrebite─ż od

spotrebite─żskej zmluvy, vr├íti mu dod├ívate─ż bez zbyto─Źn├ęho odkladu, najnesk├┤r do ┼ítrn├ístich

dn├ş od odst├║penia od zmluvy, v┼íetky pe┼ła┼żn├ę prostriedky, ktor├ę od neho dostal, vr├ítane

n├íkladov na dodanie tovaru. Ak spotrebite─ż zvolil in├Ż ako najlacnej┼í├ş sp├┤sob dodania tovaru,

ktor├Ż dod├ívate─ż pon├║ka, vr├íti dod├ívate─ż spotrebite─żovi n├íklady na dodanie tovaru vo v├Ż┼íke zodpovedaj├║cej

najlacnej┼íiemu pon├║kan├ęmu sp├┤sobu dodania tovaru. Dod├ívate─ż vr├íti spotrebite─żovi prijat├ę pen─Ť┼żena

prostriedky rovnak├Żm sp├┤sobom, ak├Żm je od neho prijal, in├Żm sp├┤sobom len vtedy, ak s

t├Żm spotrebite─ż s├║hlasil a ak mu t├Żm nevznikn├║ ─Ćal┼íie n├íklady. Dod├ívate─ż v┼íak nie je

povinn├Ż vr├íti┼ą prijat├ę pe┼ła┼żn├ę prostriedky spotrebite─żovi sk├┤r, ne┼ż mu spotrebite─ż tovar odovzd├í

alebo preuk├í┼że, ┼że tovar dod├ívate─żovi odoslal.

7.4. Tovar sa pri vyu┼żit├ş pr├íva na odst├║penie od spotrebite─żskej zmluvy odpor├║─Źa vr├íti┼ą v

p├┤vodnom obale, tovar je potrebn├ę vr├íti┼ą nepo┼íkoden├Ż, bez zn├ímok pou┼ż├şvania, vr├ítane v┼íetk├ęho

pr├şslu┼íenstva, z├íru─Źn├Żch listov a n├ívodov. V pr├şpade po┼íkodenia tovaru v ─Źase jeho dr┼żbe

spotrebite─żom, ─Źi ak bude tovar vr├íten├Ż nekompletn├Ż, bude po spotrebite─żovi n├írokovan├ę plnenia

pod─ża cenn├şka uveden├ęho tu, t├Żm v┼íak nie s├║ dotknut├ę in├ę n├íroky dod├ívate─ża pod─ża NOZ, napr.

n├írok na n├íhradu ujmy ─Źi vydanie bezd├┤vodn├ęho obohatenia. Iba v pr├şpade, ke─Ć je zn├ş┼żen├í

hodnota vr├íten├ęho tovaru z d├┤vodov nutn├Żch k zistenie povahy a vlastnos┼ąami tovaru,

vr├ítane jeho funk─Źnosti (rozbalen├ş tovaru tak, aby nebol zbyto─Źne po┼íkoden├Ż jeho obal a pou┼żitia

nutn├ę na zozn├ímenie sa povahou, vlastnos┼ąami a funk─Źnos┼ąou tovaru, ─Ź├şm sa v┼íak nerozumie be┼żn├ę

u┼ż├şvanie tovaru spotrebite─żom), a to primeran├Żm sp├┤sobom, nem├í dod├ívate─ż n├írok na plnenie pod─ża

predch├ídzaj├║cej vety. N├írok na ├║hradu ┼íkody vzniknut├ę na tovare je dod├ívate─ż opr├ívnen├Ż jednostranne

zapo─Ź├şta┼ą proti n├íroku spotrebite─ża na vr├ítenie k├║pnej ceny (po┼ąa┼żmo ceny za poskytnutie licencie

─Źi sublicencie).

7.5. Spotrebite─ż je uzrozumen├Ż s t├Żm, ┼że pod─ża ┬ž 1837 NOZ nem├┤┼że odst├║pi┼ą od zmluvy o

a) poskytovanie slu┼żieb, ak boli splnen├ę s jeho predch├ídzaj├║cim v├Żslovn├Żm s├║hlasom

pred uplynut├şm lehoty na odst├║penie od zmluvy a dod├ívate─ż pred uzavret├şm

zmluvy ozn├ímil spotrebite─żovi, ┼że v takom pr├şpade nem├í pr├ívo na odst├║penie od

zmluvy,

b) dod├ívke tovaru alebo slu┼żby, ktor├Żch cena z├ívis├ş na v├Żchylk├ích finan─Źn├ęho trhu

nez├ívisle na v├┤li dod├ívate─ż a ku ktor├ęmu m├┤┼że d├┤js┼ą po─Źas lehoty na odst├║penie od

zmluvy,

c) dodanie alkoholick├Żch n├ípojov, ktor├ę m├┤┼żu by┼ą dodan├ę a┼ż po uplynut├ş tridsiatich dn├ş a

ktor├Żch cena z├ívis├ş na v├Żchylk├ích finan─Źn├ęho trhu nez├ívisl├Żch na v├┤li dod├ívate─ża,

d) dod├ívke tovaru, ktor├Ż bolo upraven├ę pod─ża priania spotrebite─ża alebo pre jeho osobu,

e) dod├ívke tovaru, ktor├Ż podlieha r├Żchlej skaze, ako aj tovar, ktor├Ż bol po dodan├ş

nen├ívratne zmie┼ían├í s in├Żm tovarom,

f) oprave alebo ├║dr┼żbe vykonanej v mieste ur─Źenom spotrebite─żom na jeho ┼żiados┼ą; to

v┼íak neplat├ş v pr├şpade n├ísledn├ęho preveden├ş in├Żch ako vy┼żiadan├Żch opr├ív ─Źi

dodanie in├Żch ako vy┼żiadan├Żch n├íhradn├Żch dielov,

g) dod├ívke tovaru v uzavretom obale, ktor├ę spotrebite─ż z obalu vy┼łal a z hygienick├Żch

d├┤vodov ho nie je mo┼żn├ę vr├íti┼ą,

h) dod├ívke zvukov├ę alebo obrazov├ę nahr├ívky alebo po─Ź├şta─Źov├ęho programu, ak

poru┼íil ich p├┤vodn├Ż obal,

i) dodá

8. Zodpovednos┼ą za vady, z├íruka, nes├║lad

8.1. Spotrebite─żovi sa pred prv├Żm pou┼żit├şm tovaru d├┤razne odpor├║─Źa pre┼ítudova┼ą z├íru─Źn├ę

podmienky vr├ítane ─Źesk├ęho n├ívodu na obsluhu a n├ísledne sa t├Żmito inform├íciami d├┤sledne

riadi┼ą. V opa─Źnom pr├şpade sa vystavuje nebezpe─Źenstvu, ┼że svojim nespr├ívnym u┼ż├şvan├şm tovaru po┼íkod├ş

a nebude m├┤c┼ą vzniknut├║ vadu uplatni┼ą v r├ímci svojho pr├íva vypl├Żvaj├║ceho z v├íd tovaru alebo z├íruky za

akos┼ą tovaru.

8.2. Pr├íva a povinnosti spotrebite─żov a dod├ívate─żov v veci chybn├ęho plnenia sa najm├Ą riadi

┬ž 1914 a┼ż 1925, ┬ž 2099 a┼ż 2117 a ┬ž 2161 a┼ż 2174 NOZ.

8.3. Dod├ívate─ż zodpoved├í kupuj├║cemu spotrebite─żovi za to, ┼że pred├ívan├Ż tovar je v zhode s k├║pnou

zmluvou najm├Ą, ┼że je bez ch├Żb. Zhodou s k├║pnou zmluvou sa rozumie, ┼że pred├ívan├Ż tovar m├í

akos┼ą a ├║┼żitkov├ę vlastnosti zmluvou po┼żadovan├ę, dod├ívate─żom, v├Żrobcom alebo jeho

z├ístupcom popisovan├ę, alebo na z├íklade nimi vykon├ívanej reklamy o─Źak├ívan├ę, pr├şpadne akos┼ą

a ├║┼żitkov├ę vlastnosti pre vec tak├ęho druhu obvykl├ę, ┼że zodpoved├í po┼żiadavk├ím pr├ívnych

predpisov, je v tomu zodpovedaj├║com mno┼żstve, miere alebo hmotnosti a zodpoved├í ├║─Źelu, ktor├Ż

pred├ívaj├║ci pre pou┼żitie veci uv├ídza alebo pre ktor├Ż sa vec obvykle pou┼ż├şva.

8.4. Spotrebite─ż je opr├ívnen├Ż uplatni┼ą pr├ívo zo vady, ktor├í sa vyskytne u spotrebn├ęho tovaru v

dobe dvadsiatich ┼ítyroch mesiacov od jeho prevzatia od dod├ívate─ża. To sa neuplatnia, a) pri tovare

pred├ívan├ęho za ni┼ż┼íiu cenu na vadu, pre ktor├║ bola ni┼ż┼íia cena dohodnut├í, b) na opotrebenie veci

sp├┤soben├ę jej obvykl├Żm u┼ż├şvan├şm, c) u pou┼żitej veci na vadu zodpovedaj├║ce miere pou┼ż├şvania

alebo opotrebenia, ktor├║ vec mala pri prevzat├ş kupuj├║cim spotrebite─żom, alebo d) ak to vypl├Żva

z povahy veci. Pr├íva z chybn├ęho plnenia uplat┼łuje spotrebite─ż u dod├ívate─ża na adrese jeho

prev├ídzkarne. Za okamih uplatnenia reklam├ície sa pova┼żuje okamih, kedy dod├ívate─ż dostal od

spotrebite─ża reklamovan├Ż tovar.

8.5. ─Äal┼íie pr├íva a povinnosti str├ín s├║visiace so zodpovednos┼ąou za vady upravuje reklama─Źn├Ż poriadok

dod├ívate─ża.

 

9. Ochrana osobn├Żch ├║dajov

9.1. V r├ímci procesu uzatv├írania spotrebite─żskej zmluvy ─Źi len samotnou registr├íciou

v internetovom obchode s├║ dod├ívate─żmi spotrebite─żom dobrovo─żne poskytovan├ę osobn├ę ├║daje

spotrebite─ża. Spotrebite─ż poskytuje dod├ívate─żovi osobn├ę ├║daje v rozsahu vypl├Żvaj├║com z

vyplnen├ęho registra─Źn├ęho formul├íra v internetovom obchode ─Źi z objedn├ívky tovaru uroben├ę

v internetovom obchode spotrebite─żom bez registr├ície (meno, priezvisko, adresa bydliska,

doru─Źovacia adresa, e-mailov├í adresa a telef├│nne ─Ź├şslo). S oh─żadom na skuto─Źnos┼ą, ┼że

spotrebite─żom s├║ poskytovan├ę jeho osobn├ę ├║daje len za ├║─Źelom uzavretia zmluvy, plnenie

zmluvy a za ├║─Źelom ochrany pr├ív spotrebite─ża, nie je z├íkonom o ochrane osobn├Żch ├║dajov

vy┼żadovan├ę poskytnutie s├║hlasu spotrebite─ża so spracovan├şm t├Żchto jeho osobn├Żch ├║dajov.

9.2. Osobn├ę ├║daje spotrebite─ża z├şskan├ę pod─ża ust. 9.1 t├Żchto obchodn├Żch podmienok bud├║

dod├ívate─żom spracov├ívan├ę a uchov├ívan├ę v elektronickej alebo tla─Źenej podobe, a to len po

nevyhnutn├║ dobu, teda najm├Ą po dobu trvania pr├ívneho vz┼ąahu zalo┼żen├ęho uzatvoren├║

zmluvou alebo po dobu platnosti registr├ície spotrebite─ża pre vstup do internetov├ęho

obchodu.

┬á9.3. Spotrebite─ż je uzrozumen├Ż s t├Żm, ┼że je povinn├Ż svoje osobn├ę ├║daje uv├ídza┼ą presne a pravdivo.

Spotrebite─ż m├í pr├ívo na pr├şstup k svojim osobn├Żm ├║dajom v zmysle pr├şslu┼ín├Żch ustanoven├ş

z├íkona o ochrane osobn├Żch ├║dajov.

9.4. Spotrebite─ż m├í pr├ívo na opravu svojich osobn├Żch ├║dajov poskytnut├Żch v zmysle ust. 9.1

t├Żchto obchodn├Żch podmienok. ┼Żiados┼ą o opravu osobn├Żch ├║dajov je potrebn├ę zasla┼ą p├şsomne ÔÇőÔÇőna

adresu┬áspolo─Źnosti dod├ívate─ża Ps├íry, J├şlosvsk├í 177, PS─î 252 44, alebo elektronicky na e-mail

obchod@motoobchod.cz

9.5. Spotrebite─ż je opr├ívnen├Ż po┼żadova┼ą inform├íciu o spracovan├ş svojich osobn├Żch ├║dajov, ─Źomu

zodpoved├í povinnos┼ą dod├ívate─ża t├║to inform├íciu bez zbyto─Źn├ęho odkladu spotrebite─żovi odovzda┼ą.

Dod├ívate─ż m├í pr├ívo za poskytnutie inform├ície po┼żadova┼ą od spotrebite─ża primeran├║ ├║hradu

neprevy┼íuj├║cu n├íklady nevyhnutn├ę na poskytnutie inform├ície.

9.6. V pr├şpade, ┼że spotrebite─ż poskytne dod├ívate─żovi s├║hlas so zasielan├şm obchodn├Żch ozn├ímen├ş,

dod├ívate─ż s t├Żmto cie─żom spracuje len tak├ę osobn├ę ├║daje spotrebite─ża, ktor├ę s├║ potrebn├ę

s oh─żadom na mo┼żnos┼ą obchodn├ę ozn├ímenia zasiela┼ą. S├║hlas so zasielan├şm obchodn├Żch ozn├ímen├ş je

spotrebite─ż opr├ívnen├Ż kedyko─żvek p├şsomne ÔÇőÔÇőodvola┼ą. Ozn├ímenie o odvolan├ş s├║hlasu so zasielan├şm

obchodn├Żch ozn├ímen├ş je potrebn├ę zasla┼ą p├şsomne ÔÇőÔÇőna adresu dod├ívate─ża Ps├íry, J├şlovsk├í 177, PS─î 252 44, alebo elektronicky na e-mail: obchod@motoobchod.cz

9.7. Uzatvoren├şm spotrebite─żskej zmluvy, registr├íciou v internetovom obchode ─Źi len prehliadan├şm

webov├Żch str├ínok internetov├ęho obchodu spotrebite─ż vyslovuje s├║hlas s ukladan├şm s├║borov

tzv. cookies na svojom po─Ź├şta─Źi. Ak by bolo uzavretie spotrebite─żskej zmluvy, ako aj realiz├ícia

pr├ív a povinnost├ş vypl├Żvaj├║cich z uzatvorenej spotrebite─żskej zmluvy mo┼żn├ę bez ukladania s├║borov

tzv. cookies na po─Ź├şta─Ź spotrebite─ża, je spotrebite─ż opr├ívnen├Ż s├║hlas pod─ża predch├ídzaj├║cej vety

kedyko─żvek p├şsomne ÔÇőÔÇőodvola┼ą, a to bu─Ć pr├şpisom zaslan├Żm na adresu┬ádod├ívate─ża Ps├íry, J├şlovsk├í 177, PS─î 252 44, alebo elektronicky na e-mail: obchod@motoobchod.cz

 

9.8. V pr├şpade, ┼że by sa kupuj├║ci domnieval, ┼że pred├ívaj├║ci alebo spracovate─ż (─Źl. 9.5) vykon├íva spracovanie jeho osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę je v rozpore s ochranou s├║kromn├ęho a osobn├ęho ┼żivota kupuj├║ceho alebo v rozpore so z├íkonom, najm├Ą ak s├║ osobn├ę ├║daje nepresn├ę s oh─żadom na ├║─Źel ich spracovania, m├┤┼że:
9.8.1. po┼żiada┼ą pred├ívaj├║ceho alebo spracovate─ża o vysvetlenie,
9.8.2. po┼żadova┼ą, aby pred├ívaj├║ci alebo spracovate─ż odstr├ínil takto vzniknut├Ż stav. Najm├Ą sa m├┤┼że jedna┼ą o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvid├íciu osobn├Żch ├║dajov. Ak je ┼żiados┼ą kupuj├║ceho pod─ża predch├ídzaj├║cej vety uznan├í za opr├ívnen├║, pred├ívaj├║ci alebo spracovate─ż odstr├íni bezodkladne z├ívadn├Ż stav. Ak nevyhovie pred├ívaj├║ci alebo spracovate─ż ┼żiadosti, m├í kupuj├║ci pr├ívo obr├íti┼ą sa priamo na ├Ürad pre ochranu osobn├Żch ├║dajov. T├Żmto ustanoven├şm nie je dotknut├ę opr├ívnenie kupuj├║ceho obr├íti┼ą sa so svoj├şm podnetom na ├Ürad pre ochranu osobn├Żch ├║dajov priamo.
9.9. Ak po┼żiada kupuj├║ci o inform├íciu o spracovan├ş svojich osobn├Żch ├║dajov, je mu pred├ívaj├║ci povinn├Ż t├║to inform├íciu odovzda┼ą. Pred├ívaj├║ci m├í pr├ívo za poskytnutie inform├ície pod─ża predch├ídzaj├║cej vety po┼żadova┼ą primeran├║ ├║hradu neprevy┼íuj├║cu n├íklady nevyhnutn├ę na poskytnutie inform├ície.

9.10. Spotrebite─żovu spokojnos┼ą s n├íkupom internetov├Ż obchod zis┼ąuje prostredn├şctvom e-mailov├Żch dotazn├şkov v r├ímci programu Overen├ę z├íkazn├şkmi, do ktor├ęho je e-shop zapojen├Ż. Tie s├║ spotrebite─żovi zasielan├ę zaka┼żd├Żm, ke─Ć pri internetovom obchode nak├║pia, pokia─ż v zmysle ┬ž 7 ods. 3 z├íkona ─Ź. 480/2004 Zb. o niektor├Żch slu┼żb├ích informa─Źnej spolo─Źnosti ich zasielanie neodmietne. Spracovanie osobn├Żch ├║dajov na ├║─Źely zaslania dotazn├şkov v r├ímci programu Overen├ę z├íkazn├şkmi internetov├Ż obchod vykon├íva na z├íklade svojho opr├ívnen├ęho z├íujmu, ktor├Ż spo─Ź├şva v zis┼ąovan├ş spotrebite─żskej spokojnosti s n├íkupom. Na zasielanie dotazn├şkov, vyhodnocovanie spotrebite─żskej sp├Ątnej v├Ązby a anal├Żz trhov├ęho postavenia internetov├Ż obchod vyu┼ż├şva spracovate─ża, ktor├Żm je prev├ídzkovate─ż port├ílu Heureka.cz; tomu na tieto ├║─Źely m├┤┼że odovzd├íva┼ą inform├ície o zak├║penom tovare a spotrebite─żovu e-mailov├║ adresu. Spotrebite─żove osobn├ę ├║daje nie s├║ pri zasielan├ş e-mailov├Żch dotazn├şkov odovzdan├ę ┼żiadnej tretej strane na jej vlastn├ę ├║─Źely. Proti zasielaniu e-mailov├Żch dotazn├şkov v r├ímci programu Overen├ę z├íkazn├şkmi m├┤┼że spotrebite─ż kedyko─żvek vyjadri┼ą n├ímietku odmietnut├şm ─Ćal┼í├şch dotazn├şkov pomocou odkazu v e-maile s dotazn├şkom. V pr├şpade n├ímietky spotrebite─ża mu dotazn├şk nebude ─Ćalej zasielan├Ż.

 

 

10. ─Äal┼íie skuto─Źnosti

10.1. Spotrebite─ż nadob├║da vlastn├şctvo k tovaru zaplaten├şm ceny tovaru dod├ívate─żovi v plnej v├Ż┼íke.

10.2. Dod├ívate─ż nie je vo vz┼ąahu k spotrebite─żovi viazan├Ż ┼żiadnymi k├│dexy spr├ívania v zmysle

ustanovenie ┬ž 1826 ods. 1 p├şsm. e) NOZ.

10.3. Mimos├║dne vybavovania s┼ąa┼żnost├ş spotrebite─żov zais┼ąuje dod├ívate─ż prostredn├şctvom

elektronickej adresy uveden├ę v z├íhlav├ş t├Żchto obchodn├Żch podmienok. Inform├íciu o vybaven├ş

s┼ąa┼żnosti spotrebite─ża za┼íle dod├ívate─ż na e-mailov├║ adresu spotrebite─ża.

10.4. Dod├ívate─ż je opr├ívnen├Ż na poskytovanie spotrebite─żom objednan├ęho plnenia na z├íklade

┼żivnostensk├ęho opr├ívnenia. ┼Żivnostensk├║ kontrolu vykon├íva v r├ímci svojej p├┤sobnosti pr├şslu┼ín├Ż

┼żivnostensk├Ż ├║rad. Dozor nad oblas┼ąou ochrany osobn├Żch ├║dajov vykon├íva ├Ürad pre ochranu

osobn├Żch ├║dajov. Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia vykon├íva vo vymedzenom rozsahu okrem in├ęho dozor

nad dodr┼żiavan├şm z├íkona o ochrane spotrebite─ża.

10.5. Spotrebite─ż na seba t├Żmto preber├í nebezpe─Źenstvo zmeny okolnost├ş v zmysle ┬ž 1765 ods. 2

NOZ.

┬á10.6. Dod├ívate─ż upozor┼łuje spotrebite─żov, ┼że v┼íetok tovar spotrebite─żovi dod├ívan├ę treba

u┼ż├şva┼ą pod─ża pokynov v├Żrobcu alebo dod├ívate─ża. S├║─Źasne je v┼íak potrebn├ę tovar u┼ż├şva┼ą pri zachovan├ş

potrebnej miery opatrnosti.

 

11. Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

11.1. Uzatvoren├şm spotrebite─żskej zmluvy spotrebite─ż potvrdzuje, ┼że sa s t├Żmito obchodn├Żmi

podmienkami pred uzatvoren├şm zmluvy obozn├ímil a ┼że s nimi s├║hlas├ş.

11.2. Vz┼ąahy medzi spotrebite─żom a dod├ívate─żom vzniknut├ę na z├íklade spotrebite─żskej zmluvy

alebo v s├║vislosti s ┼łou sa riadia obsahom samotnej spotrebite─żskej zmluvy, ktorej s├║─Źas┼ąou s├║ tieto

obchodn├ę podmienky, a pr├ívnym poriadkom Slovenskej republiky, najm├Ą NOZ a z├íkonom o ochrane

spotrebite─ża. Spotrebite─żsk├║ zmluvu s dod├ívate─żom je mo┼żn├ę uzatvori┼ą iba v ─Źeskom jazyku.

11.3. Ak vz┼ąah zalo┼żen├Ż spotrebite─żskou zmluvou obsahuje medzin├írodn├Ż (zahrani─Źn├Ż)

prvok, potom strany dojedn├ívaj├║, ┼że vz┼ąah sa riadi slovensk├Żm pr├ívom. T├Żmto nie s├║ dotknut├ę pr├íva

spotrebite─ża vypl├Żvaj├║ce zo v┼íeobecne z├ív├Ązn├Żch pr├ívnych predpisov.

11.4. Ak je niektor├ę ustanovenie spotrebite─żskej zmluvy alebo t├Żchto obchodn├Żch podmienok

neplatn├ę alebo ne├║─Źinn├ę alebo sa tak├Żm stane, pou┼żije sa namiesto neho ustanovenia, ktor├ę je svoj├şm

obsahom a ├║─Źelom neplatn├ęmu alebo neefekt├şvnemu ustanovenia najbli┼ż┼í├ş. Platnos┼ą a ├║─Źinnos┼ą

ostatn├Żch ustanoven├ş spotrebite─żskej zmluvy a t├Żchto obchodn├Żch podmienok t├Żm nie je dotknut├í.

11.5. Znenie obchodn├Żch podmienok m├┤┼że dod├ívate─ż meni┼ą ─Źi dopl┼łova┼ą. t├Żmto ustanoven├şm

nie s├║ dotknut├ę pr├íva a povinnosti vznikaj├║ce po dobu ├║─Źinnosti predch├ídzaj├║ceho znenia obchodn├Żch

podmienok. V┼íetky zmeny t├Żchto obchodn├Żch podmienok m├┤┼żu by┼ą bran├ę na iba p├şsomne.

11.6. Spotrebite─żsk├í zmluva vr├ítane obchodn├Żch podmienok je dod├ívate─żom archivovan├í

v elektronickej podobe a nie je pr├şstupn├í tret├şm osob├ím.

11.7. Dod├ívate─ż a spotrebite─ż sa zav├Ązuj├║ pr├şpadn├ę spory v s├║vislosti zo spotrebite─żskej zmluvy

alebo v s├║vislosti s ┼łou vyrie┼íi┼ą prim├írne zmierom.

11.8. Tieto obchodn├ę podmienky nadob├║daj├║ platnos┼ą a ├║─Źinnos┼ą d┼ła 9.1.2023 a nahr├ídzaj├║

predch├ídzaj├║ce obchodn├ę podmienky dod├ívate─ża v plnom rozsahu. Dod├ívate─ż si vyhradzuje pr├ívo

kedyko─żvek tieto obchodn├ę podmienky zmeni┼ą bez predch├ídzaj├║ceho upozornenia.

 

Obchodn├ę podmienky pre osoby, ktor├ę ako spotrebitelia nevystupuj├║

Hore uveden├ę obchodn├ę podmienky upravuj├║ vz├íjomn├ę pr├íva a povinnosti zmluvn├Żch str├ín

vzniknut├ę na z├íklade spotrebite─żsk├Żch zml├║v (najm├Ą zmluvy k├║pnej, zmluvy o dielo alebo

zmluvy licen─Źn├ę ─Źi sublicen─Źn├ş) uzavret├Żch prostredn├şctvom internetov├ęho obchodu medzi

dod├ívate─żom na strane jednej a spotrebite─żom na strane druhej, pr├şpadne pr├íva a povinnosti

vzniknut├ę v s├║vislosti s uveden├Żmi zmluvami.

Ak v┼íak ─Źlovek uzatv├íra v r├ímci svojej podnikate─żskej ─Źinnosti alebo v r├ímec samostatn├ęho

v├Żkone svojho povolania s dod├ívate─żom najm├Ą zmluvu k├║pnu, zmluvu o dielo alebo zmluvu

licen─Źn├ę ─Źi sublicen─Źn├ş alebo s n├şm inak jedn├í, pr├şpadne, ak zmluvu s dod├ívate─żom uzatv├íra

pr├ívnick├í osoba, tieto osoby ako spotrebitelia nevystupuj├║ (─Ćalej len "podnikate─ż"). V takomto

pr├şpade sa na ne vz┼ąahuj├║ obchodn├ę podmienky horeuveden├ę, av┼íak s nasleduj├║cimi ├║pravami.

─îl├ínky 1, 2, 3, 5 a 10 obchodn├Żch podmienok sa pou┼żij├║ aj pre zmluvy uzatv├íran├ę a uzavret├ę

prostredn├şctvom internetov├ęho obchodu medzi dod├ívate─żom na strane druhej a podnikate─żom

na strane druhej.

─îl├ínok 4 obchodn├Żch podmienok sa uplat┼łuje s t├Żm, ┼że podnikate─ż je povinn├Ż poskytn├║┼ą

dod├ívate─żmi tak├ę ├║daje, aby bol naplnen├Ż ├║─Źel ustanovenia 4.4 obchodn├Żch podmienok.

─îl├ínok 6 obchodn├Żch podmienok sa uplat┼łuje s t├Żm, ┼że podnikate─ż je povinn├Ż pri prevzat├ş tovaru

(Ustanovenia 6.4 a 6.5) toto skontrolova┼ą tak, aby zostala zachovan├í jeho pr├íva z pr├şpadn├Żch

vád tovaru.

─îl├ínok 7 obchodn├Żch podmienok sa nevz┼ąahuje na zmluvy uzatvoren├ę a uzavret├ę

prostredn├şctvom internetov├ęho obchodu medzi dod├ívate─żom na strane jednej a podnikate─żom

na strane druhej. Pre vyvr├ítenie pochybnost├ş sa uv├ídza, ┼że podnikate─ż nie je opr├ívnen├Ż odst├║pi┼ą

od uzavretej zmluvy sp├┤sobom v ─Źl├ínku 7 obchodn├Żch podmienok uveden├Żm.

─îl├ínok 8 obchodn├Żch podmienok sa nevz┼ąahuje na zmluvy uzatvoren├ę a uzavret├ę

prostredn├şctvom internetov├ęho obchodu medzi dod├ívate─żom na strane druhej a podnikate─żom

na strane druhej. Uplat┼łuje sa pritom pr├ívna ├║prava uveden├í ni┼ż┼íie.

8.1. Podnikate─ż je pred prv├Żm pou┼żit├şm tovaru povinn├Ż pre┼ítudova┼ą z├íru─Źn├ę podmienky tovaru

vr├ítane n├ívodu na obsluhu a n├ísledne sa t├Żmito inform├íciami d├┤sledne riadi┼ą. V pr├şpade, ┼że tak

neurob├ş a tovar bude nespr├ívnym u┼ż├şvan├şm po┼íkoden├Ż, nebude m├┤c┼ą vzniknut├║ vadu uplatni┼ą v

r├ímci pr├íva plyn├║ceho z v├íd tovaru alebo z├íruky za akos┼ą tovaru.

8.2. Pr├íva a povinnosti podnikate─żov a dod├ívate─żov v veci chybn├ęho plnenia sa riadi ┬ž 1914 a┼ż 1925,

┬ž 2099 a┼ż 2117 a ┬ž 2161 a┼ż 2174 NOZ (s v├Żhradou ni┼ż┼íie uveden├ęho). Z├íruka za akos┼ą

pred├ívan├ęho tovaru sa uplatn├ş len v rozsahu, ktor├Ż je uv├ídzan├Ż u tovaru v internetovom obchode

pr├şpadne v z├íru─Źnom liste k tovaru, v pr├şpade nejednotn├ę ├║pravy sa aplikuje doba krat┼íia, ┬ž 2165

ods. 1 NOZ sa neuplat┼łuje.

8.3. Dod├ívate─ż zodpoved├í kupuj├║cemu podnikate─żovi za to, ┼że pred├ívan├Ż tovar je v zhode s k├║pnou

zmluvou bez vád.

8.4. Podnikate─ż je opr├ívnen├Ż uplatni┼ą pr├ívo zo vady, ktor├í sa vyskytne u tovaru po dobu, ktor├í je

uv├ídzan├í pri tovare v internetovom obchode pr├şpadne v z├íru─Źnom liste k tovaru, v pr├şpade

┬ánejednotn├ę ├║pravy sa aplikuje doba krat┼íia. A) Pri tovare pred├ívan├ęho za ni┼ż┼íiu cenu na vadu, pre

ktorou bola ni┼ż┼íia cena dohodnut├í, b) na opotrebenie veci sp├┤soben├ę jej obvykl├Żm u┼ż├şvan├şm, c)

u pou┼żitej veci na vadu zodpovedaj├║ce miere pou┼ż├şvania alebo opotrebenia, ktor├║ vec mala pri

prevzat├ş kupuj├║cim podnikate─żom, alebo d) ak to vypl├Żva z povahy veci, je doba, po ktor├║ je

mo┼żn├ę pr├íva z v├íd uplatni┼ą, skr├íten├í. Pr├íva z chybn├ęho plnenia uplat┼łuje podnikate─ż u

dod├ívate─ża na adrese jeho prev├ídzky. Za okamih uplatnenia reklam├ície sa pova┼żuje okamih,

ke─Ć dod├ívate─ż dostal od podnikate─ża reklamovan├Ż tovar.

8.5. Pr├íva z chybn├ęho plnenia uplat┼łuje podnikate─ż u dod├ívate─ża na adrese jeho prev├ídzky len

vtedy, ak pr├íve nie je mo┼żn├ę uplatni┼ą priamo u v├Żrobcu tovaru.

8.6. ─Äal┼íie pr├íva a povinnosti str├ín s├║visiace so zodpovednos┼ąou za vady upravuje reklama─Źn├Ż poriadok

dod├ívate─ża.

─îl├ínok 9 obchodn├Żch podmienok sa v plnom rozsahu uplat┼łuje pre podnikate─żov, ak t├şto

poskytuj├║ dod├ívate─żovi svoje osobn├ę ├║daje, neposkytuje ak podnikate─ż s oh─żadom na svoju pr├ívnu

povahu (najm├Ą pr├ívnick├í osoba) osobn├ę ├║daje, pou┼żije sa len ust. 9.6. a 9.7. t├Żchto

obchodn├Żch podmienok.

─îl├ínok 11 obchodn├Żch podmienok sa uplat┼łuje s t├Żm, ┼że pre podnikate─żov sa neuplat┼łuje z├íkon o

ochrane spotrebite─ża.

Na va┼íem soukromí nám zále┼żí
Tento internetov├Ż obchod ukl├íd├í soubory cookies, kter├ę pom├íhaj├ş k jeho spr├ívn├ęmu fungov├ín├ş. Vyu┼ż├şv├ín├şm na┼íich slu┼żeb s jejich pou┼ż├şv├ín├şm souhlas├şte.
Povoli┼ą v┼íetkoPodrobné nastavenie