Splátky bez navýšenia!

Splátky Home Credit

obsah:

Splátky Home Credit

opis výrobkov

Všeobecné podmienky

Krok za krokom pri splátkovom predaji na diaľku

Ochrana osobných údajov

poistenie výdavkov

 

Opis výrobkov

Predaj na splátky
• On-line cez internet
• Všetko zariadite z pohodlia domova
• Jednoducho, rýchlo, prehľadne

1. "1/10"

- platba v hotovosti 10% z ceny tovaru

- splátka vo výške 10% z ceny tovaru

- splátky 10 mesiacov

- navýšenie 10%

- RPMN: 26,3%


- * RPMN 26,2%, ročná úroková sadzba 23,31%, celková čiastka splatná spotrebiteľom 33330 Sk: pri predajnej cene 33333 Sk, výšku úveru 30000 Sk, výške splátky 3333 Sk, počte splátok 10, lehote splatnosti 10.7.2012 (pri poskytnutie úveru 10.9.2011, prvej splátke 10.10.2011 a so splatnosťou ďalších splátok k 10. dňu v mesiaci počínajúc 10.11.2011). Splátkový predaj poskytuje spoločnosť Home Credit a.s.
 

 

2. "1% mesačne"

platba v hotovosti od 0% ceny tovaru

- splátky 11 - 25 mesiacov

- navýšenie 1% mesačne

- RPMN: 23,6 - 24%

* RPMN 23,9%, ročná úroková sadzba 21,43%, celková čiastka splatná spotrebiteľom 36000 Sk: pri výške úveru 30000 Sk, výške splátky 1800 Sk, počte splátok 20, lehote splatnosti 10.5.2013 (pri poskytnutí úveru 10.9.2011, prvej splátke 10.10.2011 a so splatnosťou ďalších splátok k 10. dňu v mesiaci počínajúc 10.11.2011). Splátkový predaj poskytuje spoločnosť Home Credit a.s.

 

3. "Klasik"

- platba v hotovosti od 0%

- splátky 6 - 48 mesiacov

- navýšenie si zvolíte výberom konkrétnej varianty

- RPMN: 31,9 - 58%

* RPMN 39,8%, ročná úroková sadzba 33,46%, celková čiastka splatná spotrebiteľom 44910 Sk: pri výške úveru 30000 Sk, výške splátky 1497 Sk, počte splátok 30, lehote splatnosti 10.3.2014 (pri poskytnutí úveru 10.9.2011, prvej splátke 10.10.2011 a so splatnosťou ďalších splátok k 10. dňu v mesiaci počínajúc 10.11.2011). Splátkový predaj poskytuje spoločnosť Home Credit a.s.

 

4. "Nízke splátky iLONG"

- platba v hotovosti od 0%

- splátky 11 - 72 mesiacov

- navýšenie si zvolíte výberom konkrétnej varianty

- RPMN: 22,0 - 50,3%

* RPMN 32,0%, ročná úroková sadzba 27,73%, celková čiastka splatná spotrebiteľom 44712 ​​Sk: pri výške úveru 30000 Sk, výške splátky 1242 Sk, počte splátok 36, lehote splatnosti 10.9.2014 (pri poskytnutí úveru 10.9.2011, prvej splátke 10.10.2011 a so splatnosťou ďalších splátok k 10. dňu v mesiaci počínajúc 10.11.2011). Splátkový predaj poskytuje spoločnosť Home Credit a.s.


Všeobecné podmienky

Spotrbiteľký úver

 • je jednorazový úver, ktorý umožní nakupovať bez potrebnej hotovosti čokoľvek. A to pri minimálnej administratíve a s minimálnou časovou stratou.

čo je potrebné k rýchlemu uzavretiu zmluvy

 • občiansky preukaz
 • druhý doklad totožnosti (platný vodičský preukaz, platný cestovný pas, rodný list alebo platný zbrojný preukaz)

výhody spotrebiteľského úveru

 • jednoduchosť a rýchlosť uzatvárania úverových zmluvy priamo cez Internet
  • veľká variabilita úverových produktov
  • ihneď po zakúpení tovaru sa klient stáva jeho majiteľom
  • rovnaká výška splátky po celú dobu trvania úveru

dĺžka a výška úveru

 • zákazník si môže vybrať dĺžku splácania a to od 6 do 48 mesiacov
  • výška úveru sa pohybuje štandardne od 3 000, - Sk
  • pre nákup tovaru do 30 000, - Sk u nás stačia iba dva doklady
  • pre nákup tovaru nad 30.000, -Kč Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa
  • možnosť ľubovoľnej výšky zálohy, a to:

o                               od 0% z predajnej ceny tovaru pri výške úveru do 20 000, - Sk

o                               od 20% z predajnej ceny tovaru pri výške úveru nad 20 000, - Sk

zákazník, ktorý môže žiadať o poskytnutie úveru

 • fyzická osoba staršia ako 18 rokov
  • občan SR
  • má stály zdroj svojich príjmov

pre koho je úver určený

 • pre fyzické osoby v zamestnaneckom pomere, dôchodcov a živnostníkov

 

Krok za krokom pri splátkovom predaji na diaľku

Postupujte ako pri bežnom nákupe, vložte tovar do nákupného košíka, vyplňte požadované údaje, ako platbu vyberte - "Na splátky Home Credit".

Budete presmerovaný na stránky spoločnosti Home Credit a.s., kde si zvolíte variant splácania, počet splátok a výšku akontácie.

V ďalšom kroku vyplníte do jednoduchého formulára všetky potrebné údaje pre poskytnutie úveru a odošlete žiadosť na spracovanie. Všetky poskytované údaje podliehajú podmienkam zákona 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť je okamžite posúdená a výsledok zobrazený. Výsledok hodnotenia Vám bude zároveň potvrdený na Vašu e-mailovú adresu.

V prípade schválenia dostanete na svoju e-mailovú adresu zmluvu s návodom, ako ďalej postupovať.

 

Poistenie výdavkov

Klient si volí jednu z variant poistenia:

1) Balíček PLUS

3,08 % z pravidelnej mesačnej splátky úveru bez poistenia

Poistenie pracovnej neschopnosti - pracovná neschopnosť vzniknutá následkom choroby alebo úrazu, dlhšia ako 60 dní

Poistenie invalidity - invalidita 3. stupňa priznaná pre chorobu alebo úraz

Poistenie smrti následkom úrazu

Tento balík poistenia je určený pre "zamestnancov" a SZČO ("podnikateľ").

Základnou podmienkou pre vstup do poistenia je, že klient:

- dosahuje vek 18 rokov a neprekročil vek 65 rokov

- je osobou bez zdravotných problémov, nie je v pravidelnej lekárskej starostlivosti alebo pod pravidelným lekárskym dohľadom v dôsledku zisteného ochorenia

- nie je v pracovnej neschopnosti a nebol tiež v posledných 12 mesiacoch pred uzatvorením zmluvy o úvere v pracovnej neschopnosti dlhšej 30 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych dní

-nepožiadal o priznanie invalidného dôchodku alebo nie je účastníkom konania o priznanie invalidity akéhokoľvek stupňa, nebol mu priznaný starobný alebo invalidný dôchodok pre akýkoľvek stupeň
• bol oboznámený a súhlasí s poistnou zmluvou a ZPP-PV-Ú

2) Balíček PREMIUM

6,48 % z pravidelnej mesačnej splátky úveru bez poistenia

Poistenie straty príjmu - strata príjmu, ku ktorej nedôjde z vôle či vinou poisteného

Poistenie pracovnej neschopnosti - pracovná neschopnosť vzniknutá následkom choroby alebo úrazu, dlhšia ako 60 dní

Poistenie invalidity -invalidita 3. stupňa priznaná pre chorobu alebo úraz

Poistenie smrti následkom úrazu

Tento balík poistenia je určený pre "zamestnancov" aj SZČO ("podnikateľ").

Základnou podmienkou pre vstup do poistenia je, že klient splnil podmienky pre vstup do poistenia súboru A a navyše:

- je zamestnaný na dobu neurčitú a nie je v skúšobnej dobe, alebo vykonáva bez prerušenia samostatnú zárobkovú činnosť

- nepodal výpoveď z pracovného pomeru alebo mu nebola daná výpoveď z pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, nezrušil okamžite pracovný pomer a ani s ním nebol okamžite zrušený pracovný pomer zo strany zamestnávateľa, nie je podľa svojho vedomia zaradený medzi zamestnancov, s ktorými by mohol byť v nasledujúcich 12 mesiacoch rozviazaný pracovný pomer zo strany zamestnávateľa z dôvodov organizačných zmien a znižovania počtu zamestnancov v zmysle platných právnych predpisov a nevedie so zamestnávateľom konanie o skončení pracovného pomeru dohodou

 • • bol bez prerušenia zamestnaný v predchádzajúcich 12 mesiacoch pred uzatvorením zmluvy o úvere, alebo po túto dobu vykonával samostatnú zárobkovú činnosť.

3) Balíček STANDARD

1,90 % z pravidelnej mesačnej splátky úveru bez poistenia

Poistenie invalidity následkom úrazu - plný invalidný dôchodok priznaný pre úraz

Poistenie smrti následkom úrazu

Tento súbor poistenia je určený pre každého klienta za splnenie nižšie uvedené podmienky

Podmienkou pre vstup do poistenia je, že klient:

- - dosahuje vek 18 rokov a neprekročil vek 65 rokov

 

Poistné plnenie

Poistné riziko

Poistná čiastka

Limit plnenia

Poistenie pracovnej neschopnosti

pravidelná mesačná splátka úveru

max. 12 splátok

Poistenie invalidity

zostatok dlhu

bez omedzenia

Poistenie smrti následkom úrazu

zostatok dlhu

bez omedzenia

Poistenie straty príjmu

pravidelná mesačná splátka úveru

max. 12 splátok

Limit celkového poistného plnenia zo všetkých uplatnených poistných udalostí u jedného poisteného je 300 000, - Sk.